JMN nursingcare


JMN nursingcare ดำเนินการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและฟื้นฟู พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ เราได้รับความไว้วางใจ และให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจดีเสมอมา เรามีบริการที่รวดเร็ว ฉับไว ตั้งแต่การนัดสัมภาษณ์ ตลอดจนบริการจัดส่งผู้ดูแลถึงท่าน

​ผู้จ้างสามารถสัมภาษณ์กับผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ก่อนจะจ้างงาน  ผู้ดูแลมีประวัติดี และมีการเก็บประวัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกราย พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุของเราผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การทำงานทุกคน ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดี

พนักงานทุกคนผ่านการอบรมจากศูนย์พยาบาลวิชาชีพ จึงมั่นใจได้กับบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน บุตรหลานอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุที่ท่านรัก เราจึงก่อตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ในการดูแลบุคคลที่ท่านรัก เสมือนครอบครัวท่านเอง

เราพร้อมจัดหาบุคลากร ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ที่ถูกต้องตามวิชาชีพ เปี่ยมด้วยความสามารถในการดูแลผู้ป่วย การเลี้ยงเด็ก และงานแม่บ้าน โดยมีทั้งแบบประจำ และไป-กลับ ไว้คอยบริการท่าน

JMN nursingcare


คลิกโทรศัพท์ แอดไลน์ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ 
ฝากข้อความ

บริการของเรา